...
supporters boden samen
...

0%

Doel: 50.000 supporters

Bied nu mee:

Door te bieden ga je akkoord met de actievoorwaarden

Bied mee en:

  • Geef een duidelijk signaal aan Nuon en de overheid
  • Haal per minuut 3600 kilo kolen uit het vuur
  • Zorg dat de uitstoot van CO2 jaarlijks met 4 miljoen ton daalt
  • Maak het sluiten van kolencentrales een hoofdpunt in de formatie

Bied mee om #Hemweg te krijgen

Wat doe je als kolencentrales kunnen sluiten, maar niemand dat doet? Dan koop je er zelf één. Er ligt al €5.000.000,- op tafel, maar Nuon wil de Hemwegcentrale in Amsterdam nog niet verkopen.

Sluit je aan, bied mee! Verhoog het bod op de centrale. Je kunt al vanaf € 1,- meebieden. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat het ons samen lukt om de kolencentrale te sluiten! Ons doel is minimaal 50.000 supporters.

Vandebron, Triodos Bank, Stichting DOEN en nu ook Greenpeace en Hete Kolen slaan de handen ineen om de Nuon-kolencentrale te kopen. Gemeente Amsterdam heeft zich onder voorwaarde bereid gesteld ook €1.000.000,- bij te dragen.

Bied ook mee om de kolencentrale te sluiten!

De crowdfundingactie wordt gesteund door

Remco Wilcke
Oprichter Vandebron

Remco heeft namens Vandebron als eerste €1.000.000,- geboden om de centrale te sluiten.
Faiza Oulahsen
Campagneleider Greenpeace

Faiza helpt de crowdfundingactie door alle Greenpeace-supporters op te roepen om mee te bieden.
Matthijs Bierman
Directeur Triodos Bank

Matthijs biedt namens Triodos Bank mee met €1.000.000,- en roept alle klanten op om mee te bieden.
Anneke Sipkens
CEO Stichting DOEN

Namens Stichting DOEN heeft Anneke €1.000.000,- meegeboden en roept zij hun achterban op dat ook te doen.
Vincent Feith
Initiatiefnemer Burgerinitiatief Hete Kolen

Hete Kolen is gestart met crowdfunden en activeert Amsterdammers om bij te dragen.
Abdeluheb Choho
Wethouder Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft zich onder voorwaarde bereid gesteld ook €1.000.000,- bij te dragen.

Vraag & Antwoord

Speciaal voor deze crowdfundingactie hebben de coalitiepartners Stichting Hemweg in het leven geroepen. Deze onafhankelijk stichting zonder winstoogmerk beheert het crowdfundplatform en ziet er op toe dat, zodra het bod is geaccepteerd, het terrein een duurzame bestemming krijgt.
Voor de coalitie ‘Wij willen #Hemweg’ staat het buiten kijf dat er voor de werknemers goed gezorgd moet worden. Kolencentrales moeten zo snel mogelijk worden gesloten, maar daar mogen de medewerkers niet de dupe van worden. Wij steunen de FNV in hun campagne om tot een goede sociale regeling te komen voor het personeel bij het sluiten van kolencentrales.
Heroes & Friends is de crowdfundingpartner van de Wij willen #Hemweg coalitie. Heroes & Friends stelt zich ten doel om projecten voor een duurzame samenleving te versnellen met behulp van de crowd. Je krijgt van Heroes & Friends ook een bevestigingsmail dat de betaling gelukt is.
Jouw donatie wordt opgeteld bij het bod op de Hemwegcentrale en is een signaal naar Nuon en de overheid om de centrale te sluiten. Je levert hiermee een bijdrage aan het stoppen van de vervuiling. Er zal geen gedeeld eigenaarschap zijn van de centrale. Je zit dus straks niet met hete kolen en een centrale in je maag.
Jouw bod wordt opgeteld bij de € 5.000.000,- die de coalitie “Wij willen #Hemweg” heeft geboden. Het geld wordt beheerd door Stichting Hemweg, die ook zal toezien op een duurzame bestemming voor het terrein mocht het bod door Nuon geaccepteerd worden.
Ja, dat kan! Je kunt sowieso de actie delen met vrienden, familie en collega’s via social media. Of organiseer een actie waarbij je geld ophaalt: schoonmaken van de buurt, koekjes bakken, kolen scheppen. Alle bijdragen kun je uiteindelijk via dit platform overmaken om het bod zo hoog mogelijk te laten worden.
Zoals gebruikelijk bij een crowdfundingsactie kun je je donatie weer terugkrijgen als het uiteindelijk - om welke reden dan ook - niet lukt om het beoogde doel te halen. Ook bij onze actie is dat het geval. We gaan er vanuit dat het ons lukt om de Hemwegcentrale te kopen. Mocht het ons niet lukken, dan sturen we je een e-mail daarover en krijg je je donatie terug.
Op dit moment zijn Vandebron, Triodos Bank, Stichting DOEN, Greenpeace en burgerinitiatief Hete Kolen onderdeel van de coalitie. De coalitie heeft Stichting Hemweg opgericht. Gemeente Amsterdam heeft zich onder voorwaarde bereid gesteld ook €1.000.000,- bij te dragen.
Dat weten we nog niet. De stichting besluit in overleg met de coalitie wanneer verder onderhandelen geen zin meer heeft.
De Hemwegcentrale is de oudste en relatief meest vervuilende kolencentrale van Nederland. Bovendien heeft Nuon al in december 2016 aangegeven hem te willen sluiten. Het bod is dus een logische eerste stap. De coalitie wil met deze actie een duidelijk signaal afgeven aan de overheid en de vervuilende energiebedrijven.
Het bestuur van Stichting Hemweg bestaat vanaf 7 april 2017 uit Remco Wilcke, Tom van de Beek en Femke Bartels.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail dan naar info@wijwillenhemweg.nl